Vzácné ocúny a divizny v přírodní rezervaci Pahorek u Vážan se najednou ocitly v roli plevele. Traktoristé totiž nešetří pesticidy ani na polích v těsném sousedství rezervace.

„Je tady ochranné pásmo o minimálně dvaceti metrech. V něm by zemědělci vůbec neměli používat chemikálie. Traktorista, který nejspíš ošetřoval pole nějakými pesticidy proti plevelu, to zjevně nedodržel. Navíc když zafouká vítr, roznese postřik přímo na chráněné rostliny,“ informoval Jiří Novotný z občanského ekologického sdružení Manner, které se o přírodní rezervaci stará.

Lán pole sousedící s chráněnou rezervací Pahorek obhospodařuje zemědělské družstvo Haná Švábenice. Jak se ukázalo, jeho pracovníci však pořádně ani netušili, že se ve vážanském katastru nějaké vzácné území nachází.

„Pro nás je to velkým překvapením. Já osobně se třeba podivuji nad tím, že v blízkosti divoké manerovské skládky může být nějaká taková lokalita. Dříve tam byly pastviny s dobytkem. Nyní nám tedy chybí souhlas krajského úřadu s činností v ochranném pásmu, která souvisí s chemizací. Hned sjednáme nápravu,“ slíbil Zdeněk Cupák, který má v družstvu na starosti životní prostředí.

Více ve čtvrtečním vydání Vyškovského Deníku.