Zmínil, že další desítky nových budek jsou připravené k instalaci. Vyrábí je František Kraus z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Břeclav, který patří k nejzkušenějším budkařům ve střední Evropě.

Mezi šestnácti účastníky byla také Petra Chelíková z Vyškova.
Sáhla jsem si na dno, říká Vyškovanka. Zúčastnila se reality-show Big Brother

„Díky promyšlené konstrukci jsou jeho budky odolné vůči predátorům jako jsou kuny, kočky nebo strakapoudi. I tak je nutná jejich pravidelné údržba, kontroly a odstraňování starých hnízd. Chátrající budka plná parazitů se totiž může snadno stát pro ptáky ekologickou pastí, která jim přinese víc škody než užitku,“ vysvětlil Figura.

Překvapivě zahnízdil například i brhlík lesní, který je spíše ptákem větších lesních celků. Kromě pěvců by pracovníci bošovické zoo rádi nalákali například i krutihlava obecného.

V budkách se podařilo okroužkovat zástupce těchto druhů:

  • vrabec polní (Passer montanus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes cearuleus), brhlík lesní (Sitta europaea), rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
  • mimo to okroužkovali pracovníci zoo ptáčata vlaštovky obecné (Hirundo rustica), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a stehlíka obecného (Carduelis carduelis)

„Zaměřili jsme se na rozsáhlý zemědělský dvůr Časkovec v katastru obce Borkovany, kde se podle místních občas zdržují sovy pálené. V minulosti umístili v areálu členové ČSOP dva rozměrné sovníky, převzali jsme tedy péči o jejich kontroly a údržbu. Letos v zimě bychom je rádi doplnili o budky pro poštolky,“ sdělil ornitolog.

Bošovická zoo se přihlásila také do monitorování sýčka obecného. Tato dříve běžná sova žijící v blízkosti člověka, je totiž na jižní Moravě téměř vyhynulým druhem a zatím se její populaci přes úsilí ochranářů nedaří obnovovat. Pozorování umožní alespoň přesnější poznání o aktuálním početním stavu.

„K běžnějším druhům sov patří kalous ušatý, kterého monitorujeme na zimních shromaždištích. Hnízdní budky jsou také užitečným prostředkem pro výzkum. Umožňují totiž přístup do hnízda a kroužkování mladých ptáků,“ upozornil Figura.

Díky kroužkům sledují odborníci ptáky během celé jejich životní pouti a získávají vědecky cenná data. „Snažíme se proto okroužkovat všechna ptáčata v našich budkách a dalších hnízdech v blízkém okolí. Letos jsme takto okroužkovali 134 mláďat, šlo o zástupce osmi druhů,“ dodal pracovník zoo.

Papouščí zoo Bošovice organizovala od podzimu loňského roku už třikrát i odchyty ptáků do sítí a jejich kroužkování za účasti přihlížejících zájemců. Celkově tak odborníci okroužkovali sto patnáct jedinců ze sedmnácti druhů.

Odchytit a okroužkovat se podařilo dále tyto druhy:

  • krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnice hnědokřídlá (Curruca communis), pěnice pokřovní (Curruca curruca) sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes cearuleus), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), lejsek šedý (Muscicapa striata), červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd brávník (Turdus viscivorus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), linduška lesní (Anthus trivialis), vrabec polní (Passer montanus) a strakapoud velký (Dendrocopos major)