Přírodní park se nachází u levého břehu potoka Rakovce. Začíná u cyklostezky za autobusovým nádražím a končí u mostu ve starém Rousínovci. „Na druhou stranu Rakovce se lidé dostanou díky nové lávce z akátového dřeva. Co se týká informačních tabulí, na těch si příchozí přečtou údaje o vysazených stromech, loukách i o historii lokality. Park tak můžeme nazývat i naučnou stezkou,“ sdělil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Dušan Pekařík.

Na první etapu naváže v příštím roce druhá v podobě tůní a mokřadů.

Pochvalou nešetřil například rousínovský amatérský ornitolog Jiří Bartl. „Moc se mi to líbí. V mokřadu by se mohli usídlit bahenní ptáci – vodouši bahenní a čejky chocholaté, které z přírody ubývají,“ přiblížil Bartl, který by do parku rád vyvěsil několik budek pro hnízdění ptáků.

Jestli se městu podaří vykoupit pozemky od soukromých vlastníků, park se má v budoucnu rozšiřovat.