„Vandalismus ve Smetanových sadech je dlouhodobý problém. Nejde jen o pátky a soboty, vandalismus registrujeme i v týdnu. Jedná se o nárazové výjevy mladých, kteří chtějí jednoduše něco rozbít. Už máme vytipované místo, kde kamera bude, možnost monitorovat park si určitě pochvalujeme,“ prohlásil šéf vyškovských strážníků Petr Sedláček.

Podle jeho slov půjde o přemístění jedné ze stávajících kamer. Na území města jich je momentálně dvanáct.

Výdaje na činnost městské policie dosahují částky jednoho milionu osmi set tisíc korun. „V této částce je zahrnuté také pořízení dvou orientačních měřičů rychlosti,“ doplnila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Peníze letos poputují také na činnost jednotky vyškovských dobrovolných hasičů. Z rozpočtu město vyčlenilo osm set patnáct tisíc korun. „Kromě toho jsme v požární zbrojnici Smetanova nábřeží 37 naplánovali výměnu šesti kusů garážových vrat, jejichž pořízení a stavební úpravy s výměnou spojené dosáhnou částky sedmi set šedesáti tisíc korun,“ vypočítala mluvčí radnice.