Podle hlavního architekta studia Laplan Martina Pavluna zacelí stavba v těsné blízkosti městského centra prázdné místo v urbanistické struktuře. „Společně s okolními budovami dům vymezuje venkovní prostory a současně zachovává důležité průhledy a trasy pohybu chodců. Parkování je navrženo v jednom podzemním podlaží, třech nadzemních podlažích a na střeše objektu. Pojme celkem 355 aut a sedm motocyklů. V parteru přístupném z náměstí se nachází menší komerční jednotky,“ popsal Pavlun.

Budovu odborníci navrhli jako účelovou stavbu s respektem k tradiční architektuře. „Venkovní omítka, pravidelný rastr oken klasických rozměrů, horizontální římsy a další detaily fasády jsou analogií klasické zástavby ve středu města. V kombinaci s tahokovem použitým u výplní otvorů a s pohledovým betonem v interiéru, ve vstupní nice a ve střední části budovy je však přiznán i účelový vzhled parkovacího domu,“ vysvětlil hlavní architekt.

Česká pošta plánuje zrušit pobočku na Purkyňově ulici ve Vyškově.
Ve Vyškově od července zruší pobočku České pošty na Purkyňově ulici

Zástupci vyškovské radnice už v minulosti opakovaně zdůraznili, že v řadě lokalit jsou řešením už pouze parkovací domy. „Situaci s dopravou neřešíme pouze na sídlištích, centrum města není výjimkou,“ připomněl Celý.

Nový parkovací dům tady může výrazně navýšit kapacitu a usnadnit řidičům hledání volných parkovacích míst. „Vjezd by byl řešený z komunikace náměstí Československé armády naproti odbočce na Palánek, u které by došlo k rozšíření o odbočovací pruh. Záměr počítá také se zaslepením současného výjezdu u Hrušky, který činí nemalé problémy,“ řekl místostarosta.

Na D1 u Vyškova postaví silničáři novou odpočívku.
Novou odpočívku postaví na D1 u Vyškova. Zaparkuje tam přes sto padesát aut

Místo je vhodné také podle opozičního zastupitele Libora Bláhy. Řešení však nepovažuje za domyšlené. „Například nájezd a výjezd z parkovacího domu zatím nepočítá s připojovacím pruhem a tak by se po skončení větších akcí v centru, kdy by z něj vyjíždělo najednou mnoho aut, nemohli parkující bezpečné zařadit do provozu. Navíc ve Vyškově je teď v poslední době tolik nových projektů, že pochybuji že se jich alespoň polovina podaří uskutečnit, protože na ně nebudou peníze,“ reagoval Bláha.

Celý vysvětlil přínos studie. „Potvrdila nám, že parkovací dům lze v tomto místě zrealizovat a odpověděla i na další otázky jako jsou kapacita, orientace, směry nájezdu a výjezdu, možné využití některých ploch v objektu a podobně,“ shrnul vyškovský místostarosta.

Zástupci města diskutovali o situaci s obyvateli na Základní škole Purkyňova, kde probrali také návrh řešení.
Parkování Na Hraničkách omezuje hasiče: Vyškov chystá navýšení kapacity

Parkovací místa nejen v centru postrádá třeba Petra Chelíková. „Ve Vyškově jich je rozhodně málo. V dnešní době, kdy je v jedné rodině i několik aut, jsou určitě potřeba. Podle mě na druhou stranu také velmi záleží také na ceně takového parkování. Jestli by měla být přemrštěná, lidé stále budou vyhledávat jiná volná místa v okolí,“ uvažovala Chelíková.

Město hledá různé způsoby k na výšení kapacity pro parkování i v dalších částech Vyškova, například v lokalitě Na Hraničkách. Mnozí řidiči tady navíc parkují ve vnitroblocích, čímž omezují zákonem stanovenou průjezdnost pro vozidla integrovaného záchranného systému.