„Na restauraci cenných varhan jsme zároveň k pátku ve sbírce na účtu vybrali přes milion korun. Jsme vděční všem dárcům, kteří již na opravu přispěli. V současné době připravujeme soutěž pro výběr varhanářské firmy, protože tam bude oprava časově nejnáročnější a celková doba projektu je čtyřicet měsíců. Je tedy potřeba, abychom začali co nejdříve,“ komentoval bučovický farář Tomáš Fránek.

Prostřednictvím Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Varhany jsou přitom v havarijním stavu a kvůli značnému poškození jsou nyní využitelné jen v omezeném rozsahu. Jejich historie sahá až do roku 1788. „Původní barokní varhany byly postaveny neznámým varhanářem. V následujícím století se o jejich opravy staral uničovský varhanářský závod bratří Braunerů a na začátku minulého století je přestavěl závod Jana Tučka z Kutné Hory, což se opakovalo ještě jednou v třicátých letech. Přesto však varhany potřebovaly neustálé opravy, což vedlo k jejich současnému stavu, kdy jsou na pokraji životnosti,“ vysvětlil Fránek.

Oprava střechy

Raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1642, ve kterém se nacházejí, je kulturní památkou a tvoří významnou dominantu náměstí v Bučovicích. „Oprava střechy tohoto kostela je další částí projektu. Její současný stav je nevyhovující a krytina i klempířské prvky dožilé, takže je nutné provést obnovu pro zamezení nevratných škod,“ dodal farář.

V prostorné předsíni kostela dále zároveň vznikne stálá expozice na téma perzekuce katolické církve v době totality se zaměřením na kněze Václava Drbolu, který byl významnou osobností farnosti i Bučovic. Ve farnosti působil jako kaplan a ve veřejném životě se aktivně angažoval v místních spolcích a v Československé straně lidové. V roce 1951 byl nezákonně popraven a soudně rehabilitován až v roce 1990. Slavností otevření expozice se předpokládá na třetího srpna letošního roku na významné výročí sedmdesáti let od popravy kněze.

Maximálního zpřístupnění památky umožní časem interaktivní virtuální prohlídka kostela s multimediálním rozklikávacím popisem jednotlivých prvků interiéru. Vznikne také interaktivní 3D model varhan s obdobným popisem jejích jednotlivých součástí.