„Větší množství závažných porušení hygienických předpisů svědčí o dlouhodobém zanedbání povinností ze strany provozovatele,“ informoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Podle informací na webu, a také dle snímku ve fotogalerii, se jedná o pekárnu společnosti Rašner, která prodává pečivo hned na několika místech jižní Moravy včetně Brna, Brněnska, Břeclavska, Hodonínska, Vyškovska nebo také na Vysočině v Náměšti nad Oslavou. Provozovatel pekárny zatím na tento dotaz neodpověděl.

Kontroloři ve vyškovské pekárně na adrese Brněnská 484/31a v pondělí zakázali provoz, provozovatel musí závady co nejdříve odstranit. „V moučnici prasklo potrubí a došlo ke kontaminaci provozovny moukou. Problém je již vyřešen. I přes pravidelné deratizace při bližší kontrole hygiena našla pár molů a provozovnu uzavřela. Od úterý pokračuje generální úklid,“ popsal ve středu situaci za pekárnu Jaromír Vysloužil.

Místně příslušný inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce oslovuje provozovatel poté, co se s předchozími zjištěními vypořádá. Kontroloři to pak znovu prověřují.

Ke zrušení zákazu dochází v takové situaci tehdy, když stav již odpovídá požadavkům předpisů. „Pokud kontrola potvrdí odstranění nedostatků, uvolní zákaz užívání prostor. V opačném případě zůstane v platnosti. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty,“ přiblížil mluvčí.

Podle Vysloužila pracovníci už od pondělí provozovnu intenzivně uklízeli a odstraňovali závady. „Již je vše v pořádku a čekáme na opětovnou kontrolu,“ shrnul.