Pokud by podle Celého ve Vyškově přistoupili pouze k hrazení výdajů spojených s poskytováním služeb pro obyvatele samotného města, celý systém by se zhroutil.

Negativní důsledky by zahrnovaly propouštění pracovníků stejně jako k útlum a nedostupnost služeb pro lidi okolních obcí. „Takový výpadek by poskytovatelé nedokázali kompenzovat dary ani penězi z různých projektů. Už nyní jsou nuceni hledat prostředky na investice mimo dotace obcí, kraje nebo ministerstva. Například pro zajištění pečovatelské služby či osobní asistence, které je nutné zejména k dojíždění do okolních obcí, musí poskytovatelé sehnat peníze většinou z darů či evropských projektů, což se naštěstí se jim to daří," připustil Celý.

Požadavky na zajištění péče o staré a nemocné však podle něj rostou a dá se předpokládat, že v příštím roce budou vyšší.