Jak to vypadá, minimálně v příštím roce se do prací v žádném případě nepustí. „Situace na trhu s nemovitostmi je stále víc nepříznivá. Některé banky nám pozastavily platby projektů. Chceme proto, aby město Slavkov dočasně přerušilo plnění lhůt závazků v souvislosti se Zelnicemi a zároveň pozastavilo placení sankcí,“ uvedl ředitel společnosti Jiří Kaláb.

Před slavkovskými zastupiteli tak vyvstal poměrně velký problém. Na městský účet totiž nedávno dorazilo pětadvacet milionů korun od firmy Kaláb za koupi pozemků na Zelnicích.

Pokud by se rozhodli úplně odstoupit od smlouvy, museli by peníze vrátit a bylo by ohrožené schválení rozpočtu pro příští rok, do nějž je částka spojená s prodejem parcel zapracovaná.

Protože ovšem podnik město ujistil, že má o výstavbu stále zájem, zastupitelstvo se rozhodlo požadavku firmy vyhovět.

„Se zpětnou platností od čtvrtého prosince pozastavujeme brněnské společnosti Kaláb sankce, které jí v souvislosti s neplněním závazků stanovených ve smlouvě začaly nabíhat. Zároveň ukládáme radě města, aby jednala s jejími zástupci o změně kupní smlouvy,“ uvedl za návrhovou komisi slavkovského zastupitelstva Vladimír Soukop.