Celkové náklady projektu dosáhnout výše dvou milionů dvě stě padesáti tisíc korun. Pětaosmdesát procent této částky ovšem pokryje dotace ze zmíněného fondu EU. Díky dotaci se městu podaří ušetřit nemalé peníze ze svého rozpočtu, které každoročně vydává na vzdělávání svých úředníků. „Projekt jde nicméně ještě dál. Umožní totiž vzdělávání nejen zaměstnanců Města Vyškova zařazených do Městského úřadu a jeho příspěvkových organizací, ale také zaměstnanců čtyřiceti obcí v našem územním obvodu a rovněž příspěvkových organizací jimi zřízených,“ vyjmenovala mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Semináře a školení se zaměří na aktuální elektronizaci veřejné správy. „V nabídce budou zahrnuty jak kurzy týkající se datových schránek nebo CzechPOINTu, tak lekce počítačových dovedností programů Word a Excel,“ dodala Bednářová.

Výuka proběhne dálkově prostřednictvím e-learningových kurzů, ale také prezenční formou v zasedací místnosti Městského úřadu Vyškov. Lektoři budou dbát zejména na praktické využití získaných poznatků.