Podmínkou bylo, že se na investiční akci bude obec podílet alespoň dvaceti procenty. Zastupitelé vesnice určili jako vhodný projekt k tomuto účelu rekonstrukci otnického Dělnického domu.

Chtějí hlavně snížit energetické náklady. „Jeho oprava bude zaměřená zejména na úsporu energií. V současné době už připravujeme žádost o dotaci. Šetřit chceme hlavně díky výměně kastlových oken z roku 1947 a také rekonstrukcí celé kotelny. Okna budou nově plastová," nastínil starosta Otnic Pavel Prokop.

Zmínil, že se Dělnický dům dočká také nových rozvodů topení a radiátorů. „Kromě toho budeme budovu i zateplovat, a to včetně stropů. V současné době je budova využívaná například oddílem kulečníku, který v něm trénuje, nebo pohostinstvím. Předpokládanou výši oprav včetně naší spoluúčasti odhadujeme asi na osm set tisíc korun," vypočítal.

Nedávno se Otničtí dočkali také postavení nového chodníku, který vede od autobusové zastávky. „Tím jsme dokončili napojení chodníků v obci včetně lávky přes Otnický potok, díky čemuž lidé nemusí přecházet silnici. Jsem rád, že je tak chůze lidí bezpečnější. Akce nás vyšla na tři sta třicet tisíc korun," doplnil Prokop.