Velký výběr levného zboží za cenu hrozby povodní kvůli přívalovým dešťům. I to se podle některých lidí z Bučovic může stát, až tam bude hotová stavba obchodního domu Penny Market.

Kanalizační potrubí v lokalitě, které bude využívat i právě vznikající supermarket, je totiž příliš komplikované. Navíc je vystavené mnoha dalším vlivům. Upozorňuje na to bývalý náměstek vyškovské společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Jan Klement, který žije v Bučovicích. „Vede tudy kanalizační sběrač z Vícemilic. Navíc asi o dva metry níž se táhne dvojí kanalizace povrchové a splaškové vody. Potom ještě jalový odpad, který sloužil pro odtok, když se netočilo kolo u mlýna v Mírové ulici. Všechno to stojí v cestě. Navíc jsou v místech vřídla, ze kterých vyvěrá voda čtyřiadvacet hodin denně,“ popsal situaci Klement.

Na dávno zapomenuté vodní toky upozorňuje taky Jana Vlachová z bučovického muzea. „Na asi sto let staré mapě je vidět, že v místech vedla stoka, která zásobovala dnes už bývalý mlýn vodou,“ potvrdila Vlachová.

Podle Klementa by v budoucnu k zaplavení přímo obchodního domu naštěstí dojít nemělo. Pod vodou by se ale mohlo ocitnout jeho okolí. „Kdyby přišel příval, mohla by být zatopená parkoviště. Taky by mohla stoupnout hladina v řece Litavě,“ doplnil Klement.

Právě bučovičtí vodaři vydávali ke stavbě Penny Marketu stanoviska. „Povolili jsme napojení budovy na současnou splaškovou kanalizaci. Vzhledem k tomu by žádné obtíže nastat neměly. K ničemu dalšímu nám vyjádření nepříslušelo,“ informoval vedoucí bučovického střediska Vodovodů a kanalizací ve Vyškově Josef Žoužela.

Pracovníci společnosti Penny Market ale jakékoliv možné problémy spojené se záplavami popírají. „Není to pravda. A na takové věci teď nemám čas,“ uvedl Radim Hanžl, který má stavbu bučovické prodejny na starosti, a položil telefon.

Podle bučovických radních se ale společnost případně bude muset chopit zodpovědnosti. „Upozorňovali jsme je a ukazovali dokumentaci, aby věděli, jak v oblasti kanalizace vypadá. Představitelé společnosti se vším souhlasili. O pozemky měli velký zájem, tak jsme jim je prodali. Dál už je všechno jejich problém. Je tam věcné břemeno a objekt musí postavit tak, aby ničemu nevadil,“ objasnil bučovický místostarosta František Šujan.