„Navazuje na už zaběhlou službu sociální rehabilitace, ta však nepokrývala vše, co jsme potřebovali. Zavedením novinky vycházíme vstříc potřebám v regionu," odůvodnila ředitelka sdružení Jana Podrápská. Rehabilitační služba je určená samostatnějším klientům. „Připravují se v ní ke vstupu na trh práce a nacvičují tak včlenění do běžného prostředí a společnosti," upřesnila ředitelka organizace pomáhající zdravotně postiženým.

Různé dovednosti

Terapeutická dílna je určená pro méně samostatné, proto zahrnuje například rozšiřování si manuálních dovedností nebo péči o sebe. „Zájemci si osvojí různé výtvarné techniky, šití, tvorbu keramiky, ale také různé zahradnické dovednosti a údržbářské práce. Služba je ale rozčleněná podle individuálních možností klienta. Každý je jiný, a tak si potřebuje osvojit jiné dovednosti," vyzdvihla osobní přístup Podrápská.

Další výhodou pak podle ní je, že lidi členové sdružení svážejí na konání kurzu z míst bydliště autem. Navíc je možné ji kombinovat s docházkou do školy nebo i jinými sociálními službami. Připravená je každý den v prostorách jízdárny areálu Šafářského dvora ve Vyškově. „Určená je ideálně pro šest až deset klientů. Koná se v blocích, do kterých se můžou přihlásit. Stále navíc vítáme další zájemce, volná místa ještě máme," lákala ředitelka neziskové organizace.

Práce Piafy dlouhodobě těší například Radima Edlera. „Vím, že se například zasloužila společně s nadací Tři brány o nájezdy do kaple svaté Anny ve vyškovské Dukelské ulici. Handicapovaní si tak díky tomu můžou prohlédnout interiér kaple a zahradu za ní," naznačil muž.