„Prostor přispěje nejen k útěše nad ztracenou nadějí, ale také poslouží k pochování ostatků do určitého stadia vývoje plodu, proto bylo vybudování místa nesmírně důležité. Jelikož jde o tíživé téma, nechtěli jsme nic uspěchat, a skutečně několikrát diskutovali nad podobou prvku či jeho umístěním, aby poskytlo potřebné soukromí,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Na portálu uvidí návštěvníci citát biblického žalmu: Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Na víku nad úložištěm uren je pak uvedeno, komu je pomník určený. Autorem je zlínský akademický sochař Radim Hanke, který použil božanovský pískovec a samotnou bránu s dítětem nechal vyrobit v bronzařské dílně.

Bránu vsadil do kamenného portálu, který působí jako vstup do chrámu. „Právě s touto monumentální strohostí kontrastuje malé něžné dítě. Tento kontrast je hlavním výrazovým motivem. Symbolizuje rovněž důstojnost, ale také křehkost lidského života,“ popsal Hanke.

Rodiče nenarozených dětí získali ve Vyškově pietní místo | Video: Deník/Jakub Dostál

Dílo stálo milion a sedmasedmdesát tisíc korun. Jeho součástí je také místo k sezení a prostor pro položení svíček i květin.