Požadavku chatařů na vytvoření splaškové kanalizace obec nevyhoví. „Splašková kanalizace se v chatové oblasti v dohledné době realizovat nebude, jelikož už není volná kapacita ve stávající čistírně odpadních vod. Obec bude usilovat o dotaci na její rozšíření,“ informoval starosta obce Martin Bartoš.