„Je to však ukončení pouze jednoho z více soudních sporů, které spolu obě společnosti vedou. Stále pokračují další řízení. která se týkají například nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy,“ poznamenal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Potvrdil však, že se počítá s privatizací společnosti a prodejem areálu pivovaru. Vyškovský deník Rovnost už informoval, že zájemcem může být město Vyškov. Podle Bílého je však vše záležitostí delšího časového horizontu.