„Nechci předjímat, jak se diskuze ještě vyvine. Nicméně zastupitelům předkládáme vizi, že letos začneme s opravou střechy, na kterou již máme stavební povolení a projekt. Dále chceme letos zadat projekt na revitalizaci domu, respektive jeho společenských částí, s cílem a důrazem na energetické úspory,“ přiblížila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Vizualizace dle návrhu architektky.
Rekonstrukce společenského domu ve Slavkově? Zatím ve foyer

Případné úspory souvisí například se zateplením, topením, výměnou oken a podobně. „Důraz plán klade dále na elektroinstalaci a požárně-bezpečnostní prvky, se kterými souvisí únikové cesty, odvětrávání nebo šířka dveří. V příštích letech je cílem obnova druhého patra a to zejména konferenčně-společenského sál Josefina i tanečního sálu. Z projektu pak následně vyplynou i další kroky, které k postupné revitalizaci domu budou potřeba," dodala mluvčí a členka rady města.

V minulosti vlastnila slavkovská radnice společenské centrum Bonaparte napůl s přerovskou firmou Prelax. Před zhruba desíti lety se jí ho podařilo odkoupit. Je dějištěm koncertů, plesů nebo divadelních vystoupení. Stav budovy však po letech vyžaduje modernizaci.