Ale zatím ještě nějakou dobu ležet budou. „Pozemkové úpravy jsou pro nás nejdůležitější, protože nám jednoduše schází půda. Potřebujeme ji vykoupit, abychom mohli zažádat o dotace na některé projekty. Plánů s ní je pak víc. Zkrátka chceme zlepšit funkci krajiny. Předpokládám, že z rozpočtu na to letos uvolníme čtyři a půl milionu korun," představil otnický starosta Pavel Prokop jednu z priorit.

Zatím se ale výkup obci nedaří úplně podle představ. „Doufám, že budeme úspěšní a letos se nám výkupy povede dotáhnout," poznamenal Prokop.

Podle obyvatele vesnice Petra Vlčka jsou pozemkové úpravy ideální příležitostí, jak zlepšit stav krajiny v okolí Otnic. „Vím, že se nejedná o úplně snadnou záležitost. Přece jenom ne každý bude chtít půdu hned prodat. Doufám, že to bude brzy dokončené a obec začne předkládat konkrétní projekty. Mně by se líbily například opravy polních cest v okolí vesnice, které jsou ve špatném stavu. Pozemkové úpravy jim můžou pomoct. Třeba se zpevněním," nastínil Vlček.

Podle starosty je letos důležité také konečně po letech splatit dluh, který mají Otnice na čističce odpadních vod a kanalizaci u společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov. „Na jednorázovou splátku máme vyčleněných deset milionů korun. Celá investiční akce stála zhruba pětasedmdesát milionů. Vše jsme dotáhli tři roky zpátky. Samozřejmě jsme rádi, že kanalizaci s čističkou máme vyřešenou. Určitě je lepší, když obec hospodaří bez dluhů. Splátkou tak vyřešíme své závazky na neuznatelných nákladech," upřesnil starosta.

Od začátku roku jsou Otnice v rozpočtovém provizoriu. Vedení to tak vyhovuje. „Peníze na chod obce máme a naše letošní priority jsou jasně dané. Jakmile zastupitelé schválí rozpočet, začneme na jednotlivých plánech pracovat," řekl Prokop.