Stál přes tři sta padesát milionů a z velké části ho pokryly dotace. Obyvatelům mimo jiné přináší jistotu, že ho Ligary, respektive zástupci obcí, nikdy neprodají. Výhod je však podle starosty Heršpic a předsedy svazku Jiřího Zieglera víc. „Vytvořený zisk zůstane v obcích. Například v podobě modernizace a rozšíření stokové sítě," poukázal.

Právě rozšíření kanalizace mají Ligary v plánu na příští rok. A to v každé ze svých členských obcí. „Neustále se díky nové výstavbě rozšiřují. Bude tak třeba nové lokality doplnit o kanalizaci. V každé vesnici vznikne v průměru tři sta metrů nové stokové sítě, což je zhruba jedna ulice," nastínil plány Ziegler.

44kilometrů kanalizace ústí do ligarské čistírny odpadních vod. Stavěná je pro 4 600 obyvatel. Projekt počítá i s postupným napojením dalších asi 3 000 lidí.

V ostatních mikroregionech a svazcích byl letošní rok skromnější. I přesto například v mikroregionu Ždánický les a Politaví, který sdružuje sedmadvacet obcí a měst Slavkovska, Bučovicka a Kyjovska, spustili v červenci novinku. A to v Hruškách, kde otevřeli Centrum společných služeb.

Má dva pracovníky, kteří se budou po dobu minimálně tří let starat o rozvoj svazku a podporu vedení obcí. „Cílem je také rozvoj a propagace mikroregionu. A poskytujeme i poradenství pro obyvatele. Můžou se na nás obrátit například s žádostí o pomoc s dotacemi," informoval manažer centra Jaromír Konečný.

Větší plány pak má mikroregion do příštích let. Připravuje rozšíření varovného protipovodňového systému. Ke stávajícím třinácti obcím se mají připojit další čtyři: Němčany, Nížkovice, Otnice a Vážany nad Litavou. I je čekají nové digitální povodňové plány a bezdrátový rozhlas napojený na operační středisko integrovaného záchranného systému. S plány za zhruba šest milionů mají pomoci dotace. Hotovo bude v roce 2018.

V tom příštím se mikroregion zaměří na likvidaci bioodpadu. Obyvatelům plánuje pořídit kompostéry i štěpkovač. Náklady jsou vyčíslené na osm milionů korun. O dotace na stejný projekt si žádá i svazek sedmi obcí Větrník. „To je pro nás výhledově asi nejaktuálnější záměr," nastínil starosta Rostěnic-Zvonovic a předseda Větrníku Roman Petřík. Dodal, že také Větrník letos přistoupil k otevření Centra společných služeb. Sídlí v Rostěnicích.

Naopak jedenáct obcí v mikroregionu Drahanská vrchovina mělo letošní rok volnější. „Měnilo se vedení, takže jsme se zabývali spíš předáváním zkušeností. Zaměřili jsme se ale i na naše školy a školky, kde pořádáme Dny zdraví. Co se týká příštího roku, stále s akcemi pro děti i dospělé počítáme. Větší projekty společné pro všechny členy vytvoříme spíš až v průběhu času," přiblížila za mikroregion starostka Olšan Dana Křížová.