Zřejmě dvacet úředníků liberecké radnice skončí na dlažbě. Město kvůli krizi nezíská na daních tolik peněz jako vloni, a tak šetří. O snižování počtu zaměstnanců ze stejného důvodu uvažuje třeba radnice Boskovic, škrty plánuje i blanenská radnice. Pracovníci městských úřadů ve vyškovském okrese se něčeho podobného obávat nemusejí. Jejich platy dokonce rostou, zatímco do městských pokladen teče stále méně peněz a některé radnice jsou i zadlužené.

Mluvčí měst Vyškovska vesměs argumentují, že propouštění jejich zaměstnanců nepřichází v úvahu kvůli tomu, že mají stále víc povinností. „V době krize některé výrobní podniky omezily svoji činnost, zaměstnancům našeho městského úřadu však práce rozhodně neubyla. Naopak, jejich činnost se neustále rozšiřuje, agenda přibývá. Můžu jmenovat například zavedení veřejné služby, elektronizaci veřejné správy, větší množství investičních akcí a mohla bych ve výčtu pokračovat,“ informovala například mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Podobně hovořil i tajemník bučovického městského úřadu Jiří Frolec. „Městský úřad nemá víc agendy v dobách růstu a méně v dobách krizových. Její objem roste rok od roku. Například letos přichází nová agenda takzvané veřejné služby, zapojujeme se také do projektu elektronizace veřejné správy,“ sdělil Frolec.

Na růst objemu úřednické práce poukazují všechna města, přesto jsou například mezi výší výdajů srovnatelně velkých Bučovic a Slavkova u Brna značné rozdíly. Podle Frolce i tajemníka slavkovského městského úřadu Pavla Dvořáka za to může řada skutečností. Například zaměstnanci bučovického městského úřadu zajišťují činnosti, které třeba ve Slavkově mají na starosti pracovníci příspěvkových organizací. Ti jsou placeni svými šéfy z vlastního rozpočtu, jehož výši stanovuje vedení města.

Jenže i tak je mezi výdaji obou měst velký nepoměr. Slavkov sice vynakládá na příspěvkové organizace, jež zahrnují školy, technické služby, zámek nebo dům dětí a mládeže, o přibližně dva a půl milionu korun víc než Bučovice. Jenže jeho výdaje na platy zaměstanců města jsou zase o víc než šest milionů nižší.

V některých případech lze tento rozdíl snadno zdůvodnit. Například Bučovice platily vloni za rok o téměř šest set padesát tisíc korun víc svým zastupitelům než Slavkov, ačkoliv jich v obou městech mají po patnácti. Mimo jiné je to způsobené tím, že Bučovice mají dva místostarosty, Slavkovu stačí jen jeden.

Všechna města okresu se každopádně potýkají s výpadky daňových příjmů. Například ve Slavkově to bylo k srpnu už šest milionů korun. Město tak krátilo svým příspěvkovým organizacím už dvakrát dotace, a to o tři a sedm procent. Omezit se musel i provoz městské policie a městského úřadu. Bučovičtí zastupitelé teprve budou o nutných úsporách jednat na svém zasedání příští středu. Vyškov výpadky zatím dorovnává přebytky peněz z fondu bydlení.

Fixní plat úředníků a jeho růst je daný rozhodnutím státu. Města ovlivňují výši výdajů na mzdy jen počtem zaměstnanců, jež přijmou, a nastavením výše jejich odměn. Například vyškovští zastupitelé letos schválili růst odměn zaměstnanců městského úřadu o čtyři procenta.

Ne všichni představitelé města s tím souhlasí. Rozhodnutí kritizoval vyškovský zastupitel Radek Mikulka. „Považuji to za nenormální i nemorální. V době ekonomické krize a propadu příjmů je navyšování odměn dost nestandardní postup. Podotýkám, že navýšení se týkalo jen městského úřadu, nikoliv zaměstnanců příspěvkových organizací, tedy třeba zooparku nebo škol,“ prohlásil Mikulka.

Ten je zvědavý, jakou částku na odměny zaměstnanců města uvidí v rozpočtu na příští rok. „Pokud by měly tyto odměny ve Vyškově zase růst, nešlo by to označit už jinak, než jako vyslovenou drzost,“ doplnil zastupitel

VÝDAJE MĚST NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ

BUČOVICE

výdaje města na mzdy 2008

25 100 000 Kč

výdaje města na mzdy 2009*

26 000 000 Kč

dluh města:

25 322 000 Kč

SLAVKOV U BRNA

výdaje města na mzdy 2008

18 964 000 Kč

výdaje města na mzdy 2009

19 803 000 Kč

dluh města:

56 257 476 Kč

VYŠKOV

výdaje města na mzdy 2008

55 843 000 Kč

výdaje města na mzdy 2009

58 073 000 Kč

dluh města:

město nemá dluhy

ROUSÍNOV, IVANOVICE NA HANÉ: radnice odmítly poskytnout údaje

* ve výdajích nejsou započítané mzdy pracovníků příspěvkových organizací měst