„Na dveřích je upozornění, že nejbližší kancelář je v Prostějově,“ vadilo Kutálkovi. Ten sice své záležitosti vyřídil po telefonu, ale nedovede si představit, jak někteří starší lidé vyřizují takové náročné operace telefonicky.

Jenže paradoxně právě snaha vyjít vstříc modernímu životnímu stylu svých zákazníků vedla podle informací na webových stránkách společnosti ke zrušení kontaktních míst. „Zákazníci můžou při komunikaci s RWE využít všech moderních a široce dostupných prostředků, především telefonický a e–mailový kontakt, nově i aplikace Skype. Společnost se tak snaží zkvalitňovat a zjednodušovat služby zákazníkům, a proto dochází ke změnám kontaktních míst v České republice,“ uvádí web společnosti RWE. Podle něho patří komfortní telefonický a e–mailový kontakt k nejvyužívanějším a významně snižuje počet osobních návštěv a vede k úspoře času.

Podle RWE lze s asistencí operátora řešit samoodečty, fakturaci, platby, zálohy, smlouvy, reklamace, informace o cenách a další. RWE zrušilo vyškovské centrum na přelomu roku společně s osmi dalšími včetně například Blanska či Břeclavi.