Největší úspěch za dobu svého působení spatřuje Zavadil v době teprve nedávné. „Jsem velice rád, že se nám podařilo udělat komplexní pozemkové úpravy. Před asi pěti lety byla spousta pozemků, do jejichž úpravy by město chtělo investovat, v soukromých rukou, nově už s nimi může nakládat Slavkov. Také mě těší zrealizovaná protipovodňová opatření," připomněl Zavadil.

Požadavky kladené na jeho nástupce zahrnují například vysokoškolské vzdělání, minimálně dva roky praxe v oboru nebo znalost problematiky a legislativy v oblasti životního prostředí a státní památkové péče.