Skupina zahrnuje více než pět set nově přijatých studentů Univerzity obrany, stovku záložníků a dobrovolníků a ještě více než šedesát dalších armádních nováčků.

„V tomto běhu kurzů základní přípravy jsou navíc zařazeni jako externí instruktoři i desítky studentů vyšších ročníků Univerzity obrany. Ti se podílí na základní přípravě nejen svých budoucích kolegů, spolužáků, ale i ostatních, včetně záložníků a dobrovolníků,“ informoval štábní praporčík Pavel Konvalinka.

S ústupem pandemie nabírají kurzy na intenzitě. „Týká se to i dalších kurzů, které organizuje Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. Počítá se i nadále s preventivními mimořádnými opatřeními pro maximální zamezení možnosti rozšíření covid-19,“ dodala mluvčí Monika Nováková.