Na náměstí se vrátí také socha patrona Bučovic svatého Floriána z roku 1900. „Tehdy nahradila starší plastiku téhož světce. Ve třicátých letech minulého století skončily obě sochy ohrazeny kruhovými záhony, koncem padesátých let však byly přemístili ke kostelu, kde stojí dodnes,“ doplnil Růžička.

Změny obnoví historickou podobu prostranství. „Náměstí Svobody je ale už dnes funkční, živé a přehledné. U kostela působí sochy velmi důstojně, našly tam svůj klid. Manipulaci s nimi považuji za naprosto nevhodnou,“ komentoval opoziční zastupitel Josef Bouda.

Přesun však už zástupci města řešili s mnoha odborníky, památkáři, architekty a urbanisty. Náměstí zároveň přišlo o túji u silnice I/50, na jejíž stav už zástupci radnice obdrželi dříve dendrologický posudek. Vyplynulo z něj, že strom byl na hranici životnosti a vzhledem k jeho stavu bylo nevyhnutelné pokácení. Hrozilo totiž nebezpečí, že se rozlomí a někoho zraní, případně poškodí například okolostojící auta.

„Dřevina je vlivem extrémního prostředí ve velmi špatném zdravotním stavu. Na kmeni se nachází menší měkká dutina, strom vykazuje výrazné známky stresu a dochází k výraznému prosychání, v současné době je téměř z poloviny proschlý,“ stojí v posudku vypracovaném v loňském roce.

Perspektiva dřeviny byla podle jeho autorů velmi špatná. „Už není schopna vyrovnávat se s nepříznivým vlivem okolí, zdravotní stav a biomechanická stabilita je velmi špatná a strom může být nebezpečný pro případné zlomy nebo rozlomení s případným následkem poškozením zdraví nebo majetku,“ pokračovali.

Bude nový strom vánoční?

Na základě posudku a v souvislosti s dalším prošetřováním tedy bučovický odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o pokácení túje. „Při jejím nahrazení by bylo ideální vysázení nového stromu, který zároveň poslouží jako strom vánoční. Odpadne tak každoroční kácení a stavení takového stromu,“ reagoval na kroky radnice zastupitel Bouda.

Mluvčí města Martina Hašková potvrdila, že tůji v nejbližší době skutečně nahradí nový vzrostlý strom. Jeho vysazení je v plánu v těsné blízkosti centra Bučovic, kde se stane součástí městské zeleně. „O městskou zeleň se dobře starají nové zahradnice. Je potřeba řešit další problémy, které město trápí,“ dodal Bouda.

Obnově se v uplynulých letech věnovalo město především v lesoparku Kalvárie, kde si Bučovičtí nechali vypracovat studii už před pěti lety. V následujících letech tam vykáceli více než tisícovku stromů, které byly nevhodné nebo nemocné, a poté vysadili tři sta padesát nových stromů a devět set padesát nových keřů.