„Po letech oprav jsme letos řešili vnitřní prostory. Oltářní deska i veškerý využitý mramor, pochází z kararského mramoru z Itálie. Mozaiky, které jsou na oltáři i na ambonu, vznikly v Dílně Všech svatých, kde působí architekt Jiří Šťasta. Ten dříve působil na stážích v Římě v centrum východní spirituality," vyprávěl farář Milan Vavro.

Právě tam se setkal s inspirací starokřesťanskými mozaikami, kterou využil i na Lutrštéku. „Motivy mozaik v kostele souvisí s motivem na hlavním oltářním obraze z roku 1906 od posledního zámeckého malíře. Panna Maria na něm pod křížem drží na svém klíně mrtvého Ježíše. Na čele oltáře přitom na mozaice vidíme to, co je jinak neviditelné, tedy že Kristus žije dál a sestupuje do očistce," doplnil farář.

Rozpracovaný kruhový objezd ve Slavkově pod Palackého náměstím.
Nová křižovatka roste pod Palackého náměstím. K provozu je ale daleko

Z předpeklí, které podobně jako ve východních chrámech připomíná chřtán draka, vyvádí čekající na vykoupení včetně Adama a Evy, otevírá tak pro ně boží království. Zajímavým detailem je stejná barva šatů Evy a Marie, což naznačuje, že Marie je vlastně novou Evou. Ta se však na rozdíl od své předchůdkyně odevzdává bohu a otevírá Kristu.

Další mozaiky zobrazují například Marii pod křížem nebo Krista s učedníky. „Na ambonu je dále anděl, který stojí na kameni Ježíšova hrobu a zvěstuje, že Kristus vstal z mrtvých, což se děje při každé bohoslužbě mše svaté," připomněl Vavro.

Rekonstrukci interiéru předcházelo sedmnáct let oprav v areálu. Týkaly fasády střechy, vnitřní dlažby, odvlhčení nebo elektroinstalace. Na vnitřní prostory se ve farnosti připravovali dva roky, než přistoupili k realizaci. Ta zahrnovala i hlavní oltář, ambon, kde se čte písmo svaté a například také sedadla pro přisluhující.

Stovky lidí přišly na slavkovský Pohádkoland.
Hluk ze zámeckém parku ve Slavkově ruší: Hudbu stačí zeslabit, říkají obyvatelé

Historie samotného poutního místa začíná událostí sedmého července 1861, kdy zde byl u studánky žehnán kříž. „Zatímco se tam slepý vysloužilý voják modlil k matce boží, byl zázračně vyléčen ze své slepoty. Z doby 1869 až 1870 je zaznamenáno dalších osm uzdravení. Poutníci proto vybrali na chrám dost peněz, za které mohl být postaven kostel pod studánkou. Byl posvěcen sedmnáctého září roku 1877 a od té doby přitahoval poutě, které zahrnovaly až deset tisíc účastníků," vzpomněl kněz Vavro.

Tradice poutí pokračuje a každoročně případají na třetí zářiovou neděli. „Nad studánkou byla dále postavena kaplička, ve které je studna. Z této study vede potrubí do dolní studánky, kterou jsme postavili úplně novou. Doděláváme ji, ale chceme ji dokonči do září, kdy tak bude po letech celý areál konečně opravený. Stihneme to na 160. výročí prvního zázraku," dodal Vavro.