František Sušil
* 14. 7. 1804 – Rousínov
† 31. 5. 1868 – Bystřice pod Hostýnem

Písně zapisoval na Moravě, Opavsku, Těšínsku a ve slovanských osadách v Rakousku. Celkem vydal téměř 2 400 lidových písní pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textů vraženými.

Díky srovnání jeho sbírek s Erbenovými přišli odborníci na fakt, že v moravských sbírkách převažuje podíl nápěvů nad podílem textů oproti českým sbírkám, kde je trend opačný. Sušil některé sesbírané písně s více variantami očišťoval od cizích regionálních dialektů, například aby ve slováckých písních nebyly hanácké koncovky. Některé písně mu nicméně zůstaly utajené kvůli jejich bujaré nátuře, jelikož se je prostí lidé před ním jako před knězem styděli zazpívat.

Byl také velmi plodným překladatelem církevních hymnů a latinských básníků, církevních spisovatelů nejstarších dějin křesťanství či řeckého historika Josefa Flavia. Vydal literárněvědní knihu Krátká prosodie česká a několik vlastních básnických sbírek. Byl navíc čelním představitelem Českého národního obrození, co se týče snah v prosazování všeslovanské cyrilometodějské ideje.

Aktivně se podílel na přípravách výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Významným způsobem ovlivnil celou generaci moravských kněží. Zajímavostí je, že je po něm pojmenovaný asteroid objevený na hvězdárně v Ondřejově v roce 1995.