Problém první: křížení sítí. „Dodavatelská firma sama připouští, že ke křížení sítí došlo na čtyřiceti místech v obci, což je ale mnohem víc, než jsme čekali. Odborníci ale přeci musí pracovat podle české státní normy. Ta tu není od toho, aby něco komplikovala, ale aby chránila zdraví a životy lidí," sdělil na zasedání zastupitel Jan Adámek.

Podle vyjádření firmy Commodum stavba postupovala podle projektu, který kolize potrubí a inženýrských sítí neřeší. Možným řešením problému je použití chrániček, jenže jedna stojí asi 13 tisíc, k tomu je třeba připočítat výkopové práce. Firma obecnímu úřadu dál navrhuje počkat na vyjádření plynárenské společnosti. „Obci tímto nicméně sdělují, že problém napraví, pokud to zaplatíme. To samozřejmě neodpovídá smlouvě, kterou obě strany uzavřely," poukázal zastupitel Adámek.

Zaplaťte, uděláme

Problém druhý: uložení zeminy. Podle tachymetrického zaměření firma uložila skoro tři tisíce kubíků vytěžené zeminy s příměsí trubek, asfaltu nebo skla na pozemky v okolí Lovčiček patřící obci i jiným vlastníků. „Reakce firmy je i v tomto případě stejná: zeminu odveze, když to zaplatíme. Obec už však dala peníze za to, že materiál bude odvezený na skládku," připomněl.

Podle vyjádření firmy k reklamaci obce je zemina uložená na dotyčných pozemcích materiálem nad rámec rozpočtu pro uložení na skládku. „Po obdržení objednávky jsme připravení tuto zeminu odvézt na příslušnou skládku," stojí v dopisu od firmy Commodum, který má redakce k dispozici. Přímé vyjádření stavbyvedoucího Tomáše Srnky se kvůli jeho zdravotnímu stavu získat nepodařilo.

Problém třetí: uvedení do původního stavu. „Před dokončením díla se měly všechny dotčené pozemky uvést do původního stavu. Když jsme firmě nahlásily všechny vady, které na pozemcích zůstaly, poslala odůvodnění s tím, že vše nahlásila pojišťovně a že po pojistném plnění se všechno opraví. Týká se to třeba i mého pozemku. Jako obyvatel bych s tímhle řešením byl spokojený, ale jako zastupitel nemůžu, protože smlouva o dílo zněla jinak," oznámil zastupitel Martin Bartoš.

Lovčičští zastupitelé proto schválili obrátit se na právníka obce. Pomalu se momentálně chýlí ke konci i stavba kanalizace v nedalekém Dobrovolném svazku obcí Litava, tedy v Šaraticích, Zbýšově a Hostěrádkách-Rešově.

Momentálně dokončují hlavní trasu potrubí a dělníci montují technická zařízení na čistírně odpadních vod. „Do konce září by mělo být všechno hotové s tím, že veškeré pozemky budou uvedené do původního stavu. To se už podařilo na několika místech, kde práce definitivně skončily, takže věřím tomu, že to dobře půjde i se zbytkem," doufá starosta Šaratic Karel Kalouda.

V tomhle ohledu nicméně vedení obce dělá starosti komunikace k čistírně odpadních vod. „V projektu je vybudování pevné asfaltové cesty namísto současné provizorní. Tu ale musíme zároveň využívat pro dopravu materiálu k čistírně. Samozřejmě nelze dělat obojí naráz, takže je třeba najít způsob, jak vše do konce termínu stihnout," naznačil starosta. Od 1. října zahájí kanalizace zkušební provoz a lidé ze všech tří vesnic se budou moci postupně napojovat.

Ve zkušebním provozu už je čistička ke kanalizaci, kterou v pěti vesnicích buduje Dobrovolný svazek obcí Ligary. „Zároveň dokončujeme výstavbu stokové sítě a pokračuje budování domovních přípojek. Kompletně hotová má být stavba koncem října," informoval starosta Heršpic a předseda svazku Jiří Ziegler.

Dodal, že stejně jako kdekoli jinde i jejich stavba přináší řadu větších a menších komplikací. „Bez nich by to nebylo," řekl s nadsázkou. Kromě standardního prachu a bláta je v současnosti jedním z nejcitelnějších problémů úplná uzavírka v části obce U Konírny, která potrvá až do konce stavby. Dá se ovšem objet.

Jak už Vyškovský deník Rovnost informoval, stavbu kanalizace v míře větší než doposud pociťují nově obyvatelé Kojátek. A to kvůli úplné uzavírce na cestách třetích tříd ve vesnici, po nichž se do ní přijíždí ze silnice od Vyškova do Bučovic. Potrvá ještě do 6. září. „Přes uzavřený úsek je možné s opatrností projet jedině ráno a po skončení prací, tedy pozdě odpoledne," uvedl starosta obce Lubomír Pukl.

Na druhou stranu ale Kojátecké může těšit to, že zmíněné cesty budou opravené v celé šíři. Hrozilo totiž, že budou jen z poloviny. „Nebylo to nic jednoduchého, ale nakonec se mi podařilo přesvědčit Jihomoravský kraj, aby na opravu přispěl," poznamenal Pukl.