Největší část, dvě stě tisíc korun, půjde na výměnu oken v budově obecního úřadu. „Celkové náklady na práce vyjdou zhruba na osm set padesát tisíc korun. Cílem je zabezpečit stav a provoz objektu, který je bývalou obecní školou. Dnes, kromě toho, že v něm sídlí úřad a knihovna, slouží i celé řadě spolků, zájmových kroužků a ke sportovním a společenským aktivitám," uvedl starosta Podbřežic Radovan Brtník.

Současná okna na budově jsou původní a pocházejí ze začátku minulého století. „Jejich špatný stav bylo zapotřebí řešit, protože zejména v zimě bylo velmi náročné zajistit provoz budovy pro všechny, kteří v ní tráví volný čas. Proto jsme se v první fázi rozhodli vyměnit netěsnící okna za nová, aby se zvýšil komfort uživatelů a zároveň aby se snížily náklady na provoz," objasnil starosta.

Na výlet s rodinami

Celkem jednačtyřicet tisíc pak vesnice získala od kraje na další dva projekty. První z nich nese název Rodinné Podbřežice a i ten se mimo jiné úzce dotýká aktivit různých spolků. „Celkové náklady projektu jsou třicet tisíc korun. Za ně pořídíme například počítač nebo výtvarné pomůcky, které poslouží spolkům, jako je Klub aktivních seniorů, Sebeobrana, Stolní tenis nebo třeba také na cvičení s dětmi. Část peněz využijeme k pořádání školení a přednášek, tematických seminářů a výletu s rodinami," vyjmenoval Brtník.

Spolek Sebeobrana pak bude těžit i z posledního projektu Bezpečné Podbřežice, do nějž poputuje třiatřicet tisíc. Spolek pravidelně trénuje v prostorách úřadu. „Peníze poslouží k nákupu potřebných pomůcek, tréninku s jinými spolky a k uspořádání přednášky o prevenci kriminality a možnostech vlastní obrany. Kromě toho je součástí i zakoupení fotopastí, které budou sloužit pro zvýšení bezpečnosti v obci," uzavřel starosta.