Obec zpracovává v těchto dnech projektovou dokumentaci pro územní řízení. Udává, kudy povede hlavní kanalizační řad, a slouží jako podklad pro územní rozhodnutí. Jeho vydání očekávají v Podbřežicích v listopadu. Po jeho schválení začnou připravovat druhou část, která slouží pro stavební řízení.

Vypracování projektových dokumentací však není levná záležitost a pro rozpočet malé obce znamená velké výdaje. „První část nás vyjde na čtyři sta padesát tisíc, druhá část na čtyři sta tisíc korun,“ vypočítala starostka obce Libuše Přikrylová.

Na zpracování první části projektové dokumentace poskytl kraj dotaci ve výši dvě stě čtyřicet tisíc. „Jsme za to rádi. Snažíme se dotace využívat, dokud se vypisují. Zkusíme zažádat o dotaci i na druhou část,“ podotkla Přikrylová. Ani tak se obec zřejmě nevyhne úvěru, který výstavbu kanalizace umožní.

Kanalizace je pro obec významnou stavbou, a proto se snaží obyvatele co nejvíc informovat. „Na posledním zastupitelstvu jsme je seznámili o postupu prací, aby měli lidé aktuální informace,“ poznamenala Přikrylová.

Splaškovou vodu odvede podle plánů potrubí do Komořan, kde se už práce na kanalizaci dějí. Odtud se voda svede do čistírny odpadních vod v Rousínově.