Celou stavbu, která probíhala rok a půl, si rozdělilo město Vyškov a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. „Staticky narušenou konstrukci mostu i vozovku nad podchodem opravovala krajská Správa a údržba silnic, nástupní prostor pochodu mělo na starosti město. To celkové náklady na svoji část stavby spočítalo na zhruba třiadvacet milionů korun. Nicméně výrazně nám pomohla dotace ve výši patnácti milionů korun z Regionálního operačního programu,“ informovala mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

V podzimních měsících se v blízkosti podchodu budou ještě objevovat pracovníci, kteří dosadí zbylou zeleň. Ta má celou lokalitu zatraktivnit. Stejně jako otevřené pobytové atrium, které nahradilo vysoké kamenné zídky. Atrium tak využijí například studenti a Vyškované ke krátkodobému odpočinku.

V pondělí 6. září od patnácti hodin pak proběhne u podchodu slavnostní akce za účasti představitelů města i dodavatele stavby, kde bude dokončení a otevření podchodu a jeho nástupního prostoru ztvrzeno.