Na otázky ohledně budoucí podoby Koláčkova náměstí ve Slavkově odpovídají v anketě obyvatelé města v souvislosti s plány na jeho rekonstrukci. „Není to vlastně náměstí, ale spíše volný prostor, který vznikl „náhodou“ po asanaci domů v ulici Široké, v lokalitě bývalé židovské čtvrti. Dnes mu chybí ukotvení, řád a hierarchizace,“ vysvětlil městský architekt Lukáš Pecka.

Do ankety se zatím zapojily asi dvě stovky obyvatel. „Nejvíce jim vadí nedostatek zeleně, nepřívětivost a nepořádek, zaparkovaná auta a nedostatek míst pro odpočinek. Nejčastěji by si představovali klidné místo se stromy vhodné k odpočinku,“ prozradila mluvčí města Veronika Slámová.

Pro mnohé je však k parkování prostor důležitý. „Město a boční ulice bývají přeplněné,“ komentovala Barbora Polachová. Možné řešení představuje plocha vedle bývalých jeslí, kterou zatím vlastní policie a kterou má město nabýt výměnou za proluku v Husově ulici.

Novou architektonickou soutěž již schválili slavkovští zastupitelé. „Tím, že zástupci města osloví architekty se zkušenostmi s úpravami veřejných prostorů, získají více kvalifikovaných pohledů na řešení, které navzájem porovnají,“ zdůraznil Pecka.

Zastupitelé se záležitosti věnovali uplynulé měsíce. „Bohužel jsme nedosáhli shody na rozsahu a formě zadání připravované soutěže,“ prozradil opoziční zastupitel Ivan Charvát.

Rekonstrukce Koláčkova náměstí?

Slavkovští zastupitelé schválili pořízení nového návrhu na revitalizaci Koláčkova náměstí.

Před schválením zadání pro zajištění architektonických studií oslovili zástupci města místní obyvatele v anketě. Zjišťují v ní jejich názory na budoucí využití prostoru.

Plány s náměstím jsou dlouhodobé. „Město příští dva roky zatíží především rekonstrukce průtahu Slavkovem, se kterým budou spojené mimo jiní i opravy chodníků nebo osvětlení v délce téměř dvou kilometrů,“ doplnila Slámová.

Vzdálenější termín realizace není stanoven. „Příprava rekonstrukce si tuto energii a čas ale zaslouží. Vždyť podoba takto důležitého prostranství ovlivní tuto část města na dlouhá desetiletí,“ reagoval architekt.

Potřebu rekonstrukce připustil i Charvát. „Území má svoji historii a současně i potenciál budoucího využití ve vazbě na celé centrum města. O vlastním zadání studie by mělo rozhodnout zastupitelstvo, stejně jako o vítězném návrhu, aby možný budoucí projekt získal maximální podporu. Tato historická část Slavkova si novou tvář zaslouží,“ uvedl.

Právě Koláčkovo náměstí je mnohdy v očích návštěvníků zastíněno mnohými populárními lokalitami.

„Kromě radiálních „barokních“ alejí však existují v centru města Slavkova v podstatě tři významná veřejná prostranství, která mají potenciál stát se ohnisky zdravě živoucího města: Je to hlavní Palackého náměstí, s radnicí, s živým komerčním parterem a s lehkou dostupností jak pěšky, tak autem. Dále je to zámek a zámecký park, zelené a velkorysé, slavnostní a výjimečné ohnisko regionu, byť se nejedná v pravém slova smyslu o „veřejné prostranství“, ale o uzavíratelný areál. A konečně je to volná plocha Koláčkova náměstí v těsném sousedství obou,“ dodal Pecka.

Nevyužité prostranství v centru bývalé židovské čtvrti se podle něj může stát při dobře zvoleném využití vhodným doplněním Palackého náměstí i zámeckého parku.

Právě výběr způsobu využití bude podle zástupců města klíčkový. Do ankety se mohou lidé zapojit elektronicky i písemně až do pondělí.