„Sbor dobrovolných hasičů dostane šedesát tisíc korun. Peníze plánuje použít především na podporu působení mladých hasičů. Dalších dvě stě tisíc korun jsme poskytli tělovýchovné jednotě. Ta použije část peněz na svůj provoz, část pak na oslavu pořádanou ke stům letům od založení spolku,“ informoval milešovický starosta Bohdan Tišer.

Dalších deset tisíc korun poskytla obec Mysliveckému spolku Hubert Otnice.