Co považujete za největší úspěch a neúspěch sdružení?
Za největší úspěch považuji to, že Piafa vůbec vznikla. Před patnácti lety jsme neměli nic, jen odhodlání, nadšení a odvahu. Pravdou je, že jsme cítili, že naši práci potřebuje spousta lidí. Organizaci, která hiporehabilitaci ve Vyškově kdysi dělala, její vedení pohřbilo. My, její zaměstnanci, jsme se rozhodli tuto činnost vzkřísit. Téměř do roka a do dne vznikla Piafa.

Jako největší neúspěch vidím, že se nám doposud nepodařilo zajistit život Piafy ve vlastních prostorech. Jsme poměrně velkou organizací, máme pětadvacet zaměstnanců a sídlíme ve dvou velkých objektech ve Vyškově. V Žerotínově ulici, kde je sídlo organizace a sociálně rehabilitační centrum i v areálu pro hiporehabilitaci v Cukrovarské ulici však platíme nájemné. Vlastní objekt by pro nás znamenal stabilitu.

Co vlastně sdružení dělá?
Občanské sdružení jsme zakládali s cílem podporovat handicapované prostřednictvím rehabilitace s využitím koní a přispívat k jejich začleňování do běžného každodenního života společnosti. Hiporehabilitaci provozujeme stále, ale postupně jsme jí doplňovali o další rehabilitační metody i výchovně vzdělávací programy a sociální služby. Zastáváme myšlenku podpory života zdravotně handicapovaných dětí i dospělých v domácím prostředí, a proto poskytujeme služby ambulantní a terénní formou. Pro metodu hiporehabilitace využíváme šest koní a pro canisterapii patnáct psů. Sociální auto najede denně desítky kilometrů při dopravě klientů z domova do škol a do našeho centra nebo také při cestách našich pracovníků a zvířat za klienty do jiných zařízení. Vloni jsme rozšířili náš systém ucelené rehabilitace o denní centrum Klubko, které pracuje s klienty individuální i skupinovou formou a vede je k osobní samostatnosti a soběstačnosti se snahou o zapojení do pracovního prostředí a uplatnění třeba v chráněné dílně.

Lze číselně vyjádřit, kolika postiženým jste pomohli?
To se jedním číslem vyjádřit nedá. Současná kapacita našich služeb je čtyři sta uživatelů ročně. Každý, kdo k nám přijde, má jiný problém a jiné potřeby. S některým klientem pracujeme třeba jen tři měsíce a jiný nás navštěvuje několik let.

Obracejí se na vás i lidé z jiných regionů? Odkud?
Naše organizace má odjakživa široce otevřenou náruč. Ve Vyškově nás navštěvují klienti nejen z Vyškova a okolí, ale i z dalších míst Jihomoravského kraje. Pořádáme víkendové a týdenní pobyty v přírodě mimo Vyškov, kterých se účastní děti i dospělí z různých koutů České republiky, od Aše až po Ostravu. Denně vyjíždí skupina našich pracovníků do některého domova pro seniory nebo jiného sociálního zařízení pro děti či dospělé v našem i sousedních krajích. Již několik let jezdíme také jedenkrát měsíčně za klienty do rakouského Retzu a jednou za rok stráví týden oni u nás ve Vyškově.

Dokáže sdružení pokrýt poptávku ze strany klientů nebo musíte někoho i odmítat?
Po celou dobu naší existence stále nestíháme vyhovět všem, kteří se na nás obracejí, přestože rozšiřujeme naší nabídku služeb i jejich kapacitu. Souvisí to i s vývojem populace, zvyšující se uspěchaností veškerého dění a života všeobecně. To vše působí na každého člověka, na vznik „nových problémů“ se zdravím lidí. Potřebnost různých sociálních služeb narůstá, takže i my máme stále nějaké neuspokojené zájemce o naše služby. Jako poskytovatel sociálních služeb musíme mít stanovenou maximální roční a okamžitou kapacitu našich služeb a tu bychom měli dodržet a nepřekročit.

Jak sdružení spolupracuje s městem a jinými neziskovkami?
S městem spolupracujeme od počátku existence Piafy, a to nejen s jeho představiteli, ale převážně s jeho jednotlivými úředníky. Spolupráce s nimi je hojná a dobrá. Ve Vyškově máme řadu spolupracujících organizací a nejsou to jen neziskovky, ale i škol, DDM, poskytovatelé sociálních služeb, Nadace Tři brány a další.

Jak jste na tom s příspěvky od soukromých dárců, jak jste spokojená s dotacemi města?
Máme řadu firemních dárců, kteří nás podporují materiálně či finančně od našeho vzniku stále, pak je mnoho těch, které jsme v průběhu let získali, ale byli i tací, kteří nám pomohli pouze s určitým projektem. Ekonomická krize některé trochu zabrzdila, ale i v letošním roce jsme našli nové a velké dárce. Osobně si moc vážím dárců jednotlivců a nemusí přispět ani finančně, práce dobrovolníků je pro nás velmi významná. I dobrá informace v pravou chvíli má velkou cenu. Ročně přispívá město na naší činnost částkou okolo půl milionu korun a jsme za to rádi. Mrzí mne, že na pomyslné misce vah se ocitají sociální služby v našem městě v objemu finančních dotací níže než třeba sportovní vyžití. Je také pravdou, že nám město dalo do nájmu celý jezdecký areál (bývalý ranč Čára), který pro provoz hiporehabilitace opravdu potřebujeme, nájemné však činí v současné době přes půl milionu korun, které tak vrátíme do městské pokladny nebo investujeme do oprav areálu

Existuje oblast, jíž by se sdružení chtělo nově věnovat v budoucnu?
Již několik let víme, že potřebujeme pro naše klienty zřídit chráněnou dílnu, ale nemáme ještě zatím vše připraveno. Vyžaduje to prostory a vybavení, nápad a výrobní program i personál a na to vše také peníze. Právě jsme spustili nový program, který se zabývá diagnostikou a ovlivněním sociálního klimatu ve školách, což úzce souvisí s problematikou sociálně patologických jevů.

Co byste přála Piafě do dalších patnácti let?
Jistoty, alespoň ty základní. Kvalitní a dlouhodobé zázemí. Myslím, že jsme vybudovali na Žerotínově ulici s podporou několika nadací a dárců i majitele budovy docela příjemné a účelné prostředí pro naše služby. Areál jízdárny má ještě před sebou dlouhou cestu oprav a úprav. Nabízí však také možnosti i pro rozšíření nabídky našich služeb. Neméně důležitou nebo asi tou hlavní je jistota finanční stability organizace. Děláme pro tuhle jistotu maximum také již hezkou řádku let a věřili jsme, že nám jí zákon o sociálních službách přinese. Že všichni, kdo splní pravidla si budou rovni a budou mít stejný nárok na dotace. Registrované služby poskytujeme ze zákona uživatelům zdarma, ale výše dotací tomu neodpovídá. Počátek roku je každoročně velkou neznámou v našem finančním rozpočtu a jedině forma vícezdrojového financování a široká nabídka doplňkových činností, na které přispívají i klienti, zajišťuje chod organizace. Třetí jistotou je odborný a stabilní pracovní tým, nejen ten lidský, ale i ten zvířecí.