Právě proto je podle něj projekt časově i finančně náročný. „Pokud půjde vše hladce, v příštím roce by se mohly omítky znovu nahodit. Potřeba bude také udělat novou elektroinstalaci, která je v domě velmi zanedbaná," řekl referent.

Obyvatelům tří bytů město nabídlo náhradní bydlení. „Nebylo možné, aby v nehygienických podmínkách vlhkého prostředí dál bydleli," zdůraznil Lstibůrek.

V náhradním bydlení však lidé nezůstanou jen pár měsíců. „Předpokládáme, že než se podaří docílit úplného odvlhčení kulturní památky, potrvá to přibližně tři až čtyři roky," doplnil Lstibůrek.