Podle autorky Dagmar Martinkové jim poslouží, aby získali co nejvíce informací o svých kořenech. Současně ji však ocení i lidé v regionech, kde se volyňští Češi usadili a spoluvytvářeli poválečnou historii. „Dále je určena novodobým reemigrantům-potomkům Čechů z Ukrajiny, ale také již usazeným reemigrantům v Česku pro jejich hlubší identifikaci s jazykem a kulturou země, kde nyní žijí. Učebnice poslouží krajanům na Ukrajině pro výuku českého jazyka a seznámení se s historií a reáliemi země, která je pro ně vlastí předků, kam mají možnost se vrátit,“ popsala Dagmar Martinková, která je zároveň předsedkyní Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

Obsah tvoří zejména jednoduché čtivé texty ve formě vyprávění či příběhů, které jsou věnované historii českého státu a historii české menšiny na území dnešní Ukrajiny včetně krajanských spolků. Týká se také jejich hospodářského přínosu pro území, důvodů reemigrace, dobových reálií či osobních příběhů reemigrantů na pozadí historických událostí. „Texty budou doprovázeny dobovými fotografiemi a ilustracemi dětí ze spolupracujících krajanských spolků na Ukrajině. Čítanka má barevné provedení v zájmu čtivosti a atraktivnosti textu,“ doplnila Martinková.

Zrekonstruovaný kulturní dům si v Drnovicích prohlížejí první návštěvníci.
Ohořelé torzo je pryč. Kulturní dům v Drnovicích po požáru zase plní návštěvníci