„Častým důvodem bylo například chybějící viditelné označení objektu firmy nebo také absence označení provozovny povinnými údaji jako otevírací doba,“ upozornili zástupci města.

Kontroloři dohlíželi také na poctivost prodeje.