V nemocnici zároveň přijímají větší či menší podporu, která směřuje od okolních obcí, firem i jednotlivců. „Tato pomoc nám je poskytnuta na přístrojové vybavení, ochranné osobní pomůcky, ale také hygienické a úklidové prostředky. Musíme ovšem uvést na pravou míru dezinformace, že voláme o pomoc v souvislosti se zajištěním stravy pro naše zaměstnance, protože u nás za přísných hygienických podmínek funguje celý stravovací provoz, který připravuje kvalitní stravu pro ně i naše pacienty. Aktuální situace není natolik vážná, že bychom neměli na jídlo, aby se museli organizovat různé sbírky nebo zakládat transparentní účty,“ upozornilo vedení nemocnice.

Přijetí občerstvení pro zdravotníky na pracovištích nemocnice tak není nezbytně nutné, ale ani zapovězené. Dárci však předem kontaktují pracovníky nemocnice na čísle 517 315 101.

Stále přitom platí, že je poptávka po výpomoci s provozem. Týká se to zdravotníků, bývalých sester, studentů zdravotnických oborů nebo bývalých zaměstnanců.

Zájemci zašlou nejdříve životopis s motivačním dopisem, ve kterém nám napíší svou představu o vykonávané činnosti. Nemocnice je pak kontaktuje podle případného zhoršení epidemiologické situace.