Ta přitom upozornila na epidemii samoty jako na vedlejší produkt koronavirové krize. „Nový typ koronaviru vstoupil do našich životů a naučil nás mnohému. Připomněl nám, že vztahy jsou na prvním místě. Ukázal nám také, že jsou mezi námi jedinci, které je nutné chránit,“ uvažovala.

Staří, dlouhodobě nemocní nebo mentálně či duševně nemocní lidé, se často ocitli ve faktické izolaci. „Více než nemoc jim může uškodit pocit, že na nich už nikomu nezáleží. Dobrovolníci z ADRY přitom tomuto problému rozumí. Potřebným lidem zavolají, a napíšou dopis, a když to je možné, tak nim zajdou na návštěvu nebo si s nimi vyjdou na procházku,“ přiblížila Lauterbachová.

Lidský kontakt je podle ní zásadní. Mnozí lidé však trpí samotou i mimo nucenou karanténu. Jsou pak rádi za kohokoliv, kdo si na ně udělá vybraným způsobem čas.

„Zájem a pozornost zlepšují kvalitu života jak po psychické, tak i po zdravotní stránce. Hygienická opatření jsou dnes dostatečná na to, abychom tyto lidi chránili, a zároveň jim ti umožnili,“ dodává koordinátorka dobrovolníků vyškovské ADRY.