Například v Lovčičkách padlo na jednom z posledních zasedání zastupitelstva doporučení zavést v budoucnu Zónu 30 ve větší části obce. Stalo se tak v souvislosti s plánovanou opravou jedné z místních cest. „Jedná se o dvě stě dvacet metrů komunikace, kolem které stojí dvaadvacet rodinných domů. Plán rekonstrukce počítá s tím, že v celé délce bude platit Zóna 30. Ta umožní podobné zklidnění dopravy jako Obytná zóna a její zavedení je přitom podstatně levnější. Zároveň ji stavební komise doporučila jako vzorový projekt pro úpravu ostatních obslužných místních cest ve vesnici," přednesl na zasedání zastupitel a předseda lovčičské stavební komise Petr Klein.

Rozdíl půl milionu

Zastupitelé a komise měli k dispozici několik variant, jak cestu upravit. Jedna z nich počítala například s jedním jízdním pruhem s výhybnami a Obytnou zónou. Jenže v ní lze parkovat jen na vyznačeném stání, kdežto v Zóně 30 skoro kdekoli. Obyvatelům se nezamlouval ani pouze jeden jízdní pruh.

Nakonec tedy komise a posléze i zastupitelstvo jednomyslně schválily studii se Zónou 30 a dvěma jízdními pruhy. Odhad ceny opravy dosahuje bezmála tří milionů korun. Přitom řešení s Obytnou zónou by bylo o půl milionu dražší, jelikož lokalita k tomu musí splňovat mnohem víc podmínek, jako je například náročná rekonstrukce komunikace do jedné výškové úrovně.

Už brzy přibudou cedule se Zónou 30 také například v sousedních Bošovicích, konkrétně v ulicích Rybníček a Vyhlídka. „Změna vychází z pasportu dopravního značení, který nám udělala specializovaná firma. Zklidnit dopravu v Rybníčku chceme především proto, že se tam nachází dětské hřiště," uvedl starosta Bošovic Aleš Matyáš.

V ulici Vyhlídka už zóna je, ale bude se rozšiřovat. „Tvoří ji nová zástavba a tamní cesta je poměrně úzká, nepřehledná a přitom docela frekventovaná. Rozšířit ji přitom nepřipadá v úvahu. Nejvhodnější řešení tedy bylo zavést Zónu 30," vysvětlil starosta. Dodal nicméně, že vznik dalších zón v Bošovicích zatím není v plánu.

Jiné je to v Křenovicích. „Máme několik návrhů ulic, kde bychom zóny rádi zavedli. Mělo by to vyřešit nejen otázku zklidnění dopravy, ale i parkování. Hodně míst zmizelo po opravě průtahu," sdělil předseda křenovického dopravního výboru Radim Svoboda.

Ve Vyškově za posledních asi deset let ohraničila Zóna 30 zhruba třináct větších oblastí, v jejichž rámci opatření platí pro asi třicet ulic. Týká se však i řady dalších menších lokalit. „Poslední vznikla v oblasti sídliště Víta Nejedlého v místní části Dědice a pak v místní části Rychtářov, a to na základě požadavku obyvatel, kteří si přáli zklidnit v místě svého bydliště dopravu a zajistit větší bezpečnost," oznámila vyškovská mluvčí Petra Bezdomniková.

Obytná zóna přitom za stejnou dobu vznikla pouze ve třech větších oblastech a jedné ulici. Preference Vyškova jsou tedy zřejmé. „V rámci doplnění dopravního značení budou v dohledné době do Zóny 30 zahrnuté i místní komunikace v Hrnčířské a Jungmannově ulici," avizovala Bezdomniková.

Další konkrétní lokality nejsou v plánu, nicméně Zón 30 bude přibývat. „Patří k těm nejjednodušším řešením, jak zklidnit dopravu. Otázkou ovšem je, nakolik je fakticky účinná. Leckde musíme například nově dávat do cesty pevné překážky, přitom dřív stačila cedule Zákaz vjezdu. Někteří je ale nerespektují. Problém je tedy hlubší, je ve výchově řidičů a jen značky ho nenapraví. Zklidňovat dopravu pomocí zón, retardérů a jiných prvků ale určitě smysl má a budeme v tom pokračovat," prohlásil místostarosta Vyškova Břetislav Usnul.