Mateřské centrum Kučeráček je jedním ze šťastných sdružení, kterým Místní akční skupina Společná cesta poskytne prostředky z programu rozvoje venkova.

Kučeráček plánuje za obdrženou dotaci doplnit mobiliář. „Chceme nakoupit židle a stoly a také nějaké zahradní sety. Budou se nám hodit při dětských dnech a jiných akcích, které pořádáme,“ nastínila plány mateřského centra předsedkyně Marie Lokajová.

Požadovaná dotace se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. „Žádali jsme o něco přes sto sedmdesát tisíc s desetiprocentní spoluúčastí,“ vyčíslila Lokajová.

Dotaci musí ještě schválit zemědělský intervenční fond. „Dotace by měla být na osmdesát procent naše, ale dokud nedojde k potvrzení od zemědělského fondu, tak není nic jisté,“ uvedla předsedkyně.

Že se ovšem jedná spíše o formální záležitost, potvrzují slova předsedy Společné cesty Martina Součka. „Projekty sice musejí ještě projít zemědělským intervenčním fondem, ale v minulosti se stalo pouze dvakrát, že byl nějaký projekt vyřazený, a to většinou kvůli formálním nedostatkům,“ zdůraznil Souček.

Kučeráček nevyvíjí aktivity pouze pro děti. Ve spolupráci s ostatními místními sdruženími pořádá také třeba krojované hody.