Město však budovu nevlastní. Zvažovalo přitom její využití pro kulturní dům. Zastupitelé však dali přednost přístavbě Besedního domu v centru Vyškova. „Rekonstrukce se většině jevila jako méně výhodná varianta, která je nepřiměřená možnostem města a z pohledu dlouhodobé udržitelnosti fungování také riziková,“ vysvětlil vyškovský starosta Karel Jurka.

Myšlenky využití PDA jako kulturního domu se však mnozí nevzdávají. „Osobně bych se ještě pokusil najít cestu k jeho získání do vlastnictví města a k dalšímu využití jako kulturního stánku nejen pro Vyškov, ale i široké okolí,“ uvažoval opoziční zastupitel Libor Bláha.

Starosta však také zmínil hrozbu problémů s naplněním rozsáhlého sálu. „Budovu nezmenšíme, jsme limitováni stávající nosnou konstrukcí a dalšími prvky, což přináší mimo jiné i vyšší výdaje za energie. Souvisí s tím nutnost zřízení dalšího detašovaného pracoviště Městského kulturního střediska Vyškov. Cena by byla podle studie oproti Besednímu domu vyšší, navíc bychom připočítali také odkup objektu,“ doplnil Jurka.

Kultura na periferii? Raději Beseďák

Se soukromým vlastníkem ale zástupci města nadále komunikují. Potvrdili, že usiluje o další prodej budovy. „Máme velký zájem o to, aby objekt dál nechátral a neohrožoval své okolí. Posádkový dům armády je s Vyškovem dlouhé roky spjatý, zažil nespočet vydařených společenských akcí. Budeme velmi rádi, když bude dál sloužit Vyškovanům i lidem z okolí,“ dodal starosta.

Vyškované jsou v názoru spíše rozdělení. Mnozí si stěžují na problémy s parkováním v okolí Besedního domu, ale jiní zdůrazňují jeho lepší dostupnost oproti PDA. „Beseďák patří zkrátka k našemu krásnému centru města a i k jeho dění, které má srdce tam. Posádkový dům je z ruky a jistě by vyšlo na mnohonásobně víc peněz už jen kvůli odkupu a bourání. Líbí se mi varianta, že může být využito v budoucnu ještě jinak,“ doufala Gabriela Bayerová z Vyškova.

Právě dostupnost byla další významný faktor, který projekt kulturního domu v PDA smetl ze stolu. „Nesmíme kulturní dění odtáhnout na periferii, Posádkový dům stojí mimo život. Myslet musíme rovněž na docházkovou vzdálenost, navštěvují nás třeba děti z našich mateřských škol,“ připomněl ředitel Městského kulturního střediska Luboš Kadlec.

Kdysi významná budova začala strádat v důsledku snižování kapacity vojáků ve vyškovských kasárnách. Část kulturně významných akcí se proto přesunula z Posádkového domu jinam. Nakonec zůstal zcela uzavřený a dlouhodobě chátrá.