Jestli vůbec a kdy se posilovna začne stavět, o tom rozhodnou zastupitelé obce. „Pokud by dali plánu zelenou a odhlasovali vybudování posilovny v budově obecního úřadu, předběžný odhad nákladů je zhruba dvě stě tisíc korun,“ informoval starosta.

ADAM KOŠIR