„Stavební povolení na úpravu silnice třetí třídy v ulici Československé armády nabylo právní moci. Šlo o poslední věc, která investorovi chyběla, aby se mohl pustit do stavby kruhového objezdu. Silnice na něj bude napojená. Rondel byl podmínkou pro stavbu obchodu," oznámil starosta města Michal Boudný.

Tak jako spousta Slavkovanů je rád, že vzniku prodejny už nic nebrání. „Čekají na ni nejen obyvatelé našeho města, ale i mnoho dalších z okolních obcí," poznamenal.

Například Milada Paráková ze sídliště Nádražní pamatuje doby, kdy v lokalitě bývala samoobsluha, obchod se zeleninou i masna. „Teď tady nemáme nic. V okolí žije řada starších lidí, kteří mají problém dojít do obchodů. Na starostu jsme tlačili, aby výstavbu nového supermarketu zařídil," řekla Paráková.

Podle mluvčí města Veroniky Slámové mohou kruhový objezd i prodejna začít vznikat v podstatě okamžitě. „Za nás je všechno hotové. Bližší informace ke stavbě však nemáme. Pokud ale začnou hned zjara, do podzimu obchod může stát," myslí si.

Zpráva Parákovou velmi potěšila. „Sice mám tašku na kolečkách. Ale pokud udělám větší nákup, i tak mám problém ho dopravit domů. Konečně nebudeme muset chodit daleko," neskrývala radost.

Naproti tomu třeba Lydie Floriánová, která na sídlišti Nádražní donedávna bydlela, si nemyslí, že Slavkov potřebuje další supermarket. „Když jsem ve městě žila, nic mi nechybělo. Současné obchody nabízejí dostatečný sortiment. Nyní v Nádražní bydlí dcera. Určitě bude novou prodejnu využívat. Já ale nechápu, jak se jich tady může tolik uživit. Je jich opravdu hodně," je přesvědčená žena.

Z toho, jaký dopad na ně supermarket bude mít, mají obavy i současní slavkovští obchodníci. Jakákoliv nová konkurence může negativně ovlivnit jejich podnikání. Poukázala na to třeba vedoucí slavkovské prodejny Coop, která nechtěla uvést jméno. „A ty menší možná úplně zlikviduje. Nejen přímo ve Slavkově, ale i okolních obcích. Lidé začnou jezdit nakupovat do supermarketu, který bude mít určitě lepší ceny. Jsem hlavně zvědavá, o jaký půjde řetězec," zmínila vedoucí.

To ale zatím nikdo neví. Ani vedení Slavkova. Investor, kterým je společnost Market Invest, prý s městem nekomunikuje. Kontakty na ni nejsou nikde dostupné. Projektant akce Jaroslav Zrebný se k věci odmítl vyjádřit. V počátcích se mělo jednat o Interspar, pak se mluvilo o Albertu.

Podle neoficiálních informací však nyní firma, která má supermarket stavět, jedná i s jinými řetězci.

O nákupním centru se ve městě mluví téměř deset let. V roce 2007 vydal slavkovský stavební úřad územní řízení o umístění stavby, inženýrských sítí a s tím souvisejících dopravních staveb. Následně bylo vydané stavební povolení a také nabylo právní moci. „Investor si ho nechal po dvou letech prodloužit, protože do té doby nezačal stavět. V momentě, kdy na místo nastoupily stroje upravující terén, se zjistilo, že se nacházejí nad nezasypanými sklepy a dutinami po bývalém cukrovaru. Našly se tam četné kosterní pozůstatky. Přivolaní archeologové odkryli k překvapení všech středověké židovské pohřebiště," připomněl starosta.

Stavba proto musela být přerušená. Následovalo rozhodnutí, že okružní křižovatka se sjezdem pro nákupní zónu bude posunutá blíž k centru města.

Posunout se tak musely i inženýrské sítě, čímž bylo nutné získat další vyjádření dotčených orgánů a majitelů sousedních pozemků. „Stavba však dávno začala a běží. Letos pak bylo zahájené řízení o změně před dokončením. Vlastník jednoho z pozemků se odvolal proti rozhodnutí krajského úřadu. Což způsobilo komplikace. V předešlém řízení nicméně ke stavbě neměl žádné námitky. Naštěstí je to už všechno za námi," uzavřel Boudný.