„Pozemek u zemníku byl rozdělený mezi čtyři vlastníky. Patřím mezi ně. Část pozemků od dvou vlastníků už odkoupila společnost Skanska, která nicméně nerespektovala moje předkupní právo. Jednám tak s firmou Skanska o odkoupení pozemků nebo vyrovnání,“ řekl Milan Navrátil. Spor se už táhne několik let.

Skanska podle jeho slov přesto, že vlastnila jen část pozemku, na něm bez jeho vědomí vystavěla cestu. „Skanska se stala spoluvlastníkem parcely bez mého souhlasu. Na parcele postavila pozemní komunikaci. Nikdy jsem se jako spoluvlastník neúčastnil žádného stavebního ani kolaudačního řízení,“ nezdálo se Navrátilovi.

Podle ředitele firmy Skanska Michaela Wolfa ale není možné se s Navrátilem domluvit. „Vše řádně viselo na úřední desce. Na stavbu jsme dostali povolení od stavebního úřadu v Ivanovicích na Hané, ten také určuje účastníky kolaudačního a stavebního řízení. Chtěli jsme se s panem Navrátilem vyrovnat, ale on za pozemek, který měří čtyřiadvacet metrů čtverečných, požadoval přes sto tisíc korun. Na to nemáme peníze. Nabízeli jsme mu za něj dokonce víc peněz, než je jeho skutečná cena, i směnu pozemků, ale nic se mu nezdálo dost dobré,“ hájil se Wolf.

Pochybení odmítají

Podle ivanovického stavebního úřadu je vše v pořádku. Pochybení odmítá. „Protože se jedná o liniovou stavbu, tak jsme oznámení řádně vyvěsili na úřední desce. Obeslat desítky vlastníků a čekat na odpovědi je totiž zdlouhavé a nákladné. Proto jsme to řešili vyhláškou. Na úřední desce si toho lidé musí všimnout a měli možnost se také vyjádřit,“ vysvětlil postup radnice ivanovický tajemník Jan Kovář.

Možnost k řešení dostalo prý vedení společnosti a Milan Navrátil na Pozemkovém úřadě ve Vyškově. „Na společné jednání se pan Navrátil nedostavil a telefonicky řekl, že nepřijde. Upozorňoval několikrát, že na nás pošle právníka. Nikdy jsem ale žádného neviděl,“ poznamenal Wolf.

Nespokojený vlastník části pozemku nicméně s žádnými pozemkovými úpravami nesouhlasil.

Podle něj se jedná o stavbu pro soukromé účely a firma by mu tudíž měla uhradit ušlý pronájem. „Chci, aby mi zpětně zaplatili dvě stě tisíc korun za deset let užívání. Zástupci Skansky dokonce tvrdili sousedním obcím, že požaduji víc než milion korun, a proto se kvůli mně nestaví. Cesta je ale užívaná prakticky jen komerčně. Nevidím důvod, jak jinak slouží třeba obyvatelům Medlovic. S ředitelem Wolfem jsme se opravdu nebyli nijak schopní domluvit,“ uvedl nespokojený Navrátil.

Věc tak podle všeho skončí u soudu. „Předávám celý případ právničce, která se pozemkovým právem zabývá,“ uzavřel Navrátil.