Česká inspekce životního prostředí Brno a hlavně takřka všichni dospělí obyvatelé Černčína měli výhrady proti stavbě bioplynové stanice v této bučovické místní části. Kraj rozhodl, že je potřeba záměr posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí a vyžádal si odborný posudek. Ten je nyní na světě a plánu říká ano.

„Dokumentace záměru stavby byla posouzená dle požadavků o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a po zvážení všech uvedených skutečností ho doporučuji k realizaci,“ stojí v posudku vydaném odborníkem z brněnské firmy Jiřím Novákem.

Podle něj stavba bioplynové stanice v Černčíně, kterou se tam chystá vybudovat místní rolník Karel Janovský, nebude mít záporný vliv na ovzduší, její provoz nebude mít vliv na zvýšení hlučnosti, zápach, který by se z ní mohl linout, nepřekročí hranice zemědělského družstva.

Čeho se však místní nejvíc obávají, je nejen hluk nebo zápach, ale také zvýšení provozu. „Stavba má být příliš blízko dědiny. Máme obavy ze zápachu, hlavní problém pro mě osobně je doprava surovin, která má vést přes silnici,“ uvedl před časem předseda Černínského osadního výboru Jan Setínek.

Jak ovšem vyplývá z posudku, Janovský intenzivně jedná o odkupu pozemků na severozápadní straně od jeho zemědělského areálu. Předpokládá, že odkoupí předmětné parcely a vybuduje na nich novou cestu. „Dne 24. dubna byla zpracovateli posudku doručená e-mailem mapa se zakreslením nové pozemní komunikace, která vede mimo obytnou zástavbu obce Černčín,“ praví dokument.

Že povede dopravu mimo Černčín, sliboval Janovský už zhruba před rokem, kdy se poprvé ozvaly hlasy proti jeho záměru. Zároveň vyvracel i další pochybnosti místních. „Splním všechny podmínky dané zákonem. Udělám vše pro to, aby bioplynová stanice nezapáchala. Když se použijí správné, úplně nové, technologie, tak žádný zápach nevzniká. Dopravu bych vedl mimo dědinu nebo by se hnůj vozil v kontejnerech, takže by stejně nesmrděl,“ tvrdil Janovský.

Podle pokladů k jeho záměru by měla stanice denně pohlcovat přes sto tun kejdy a mrvy. I to Janovský popřel. Podle něj bioplynová stanice spotřebuje jen asi polovinu z plánovaných sto dvaceti tun surovin denně. Zároveň vyloučil, že by v bioplynové stanici zpracovával mršiny zvířat.

V okrese už postavil bioplynovou stanici zemědělec František Bureš. Ta ale využívá jen kukuřičnou siláž v množství zhruba pětadvaceti tun denně. Vyrobenou elektřinu dodává, stejně jak to má v plánu Janovský, do sítě E.ON. Další zařízení chce budovat také firma Respono, která se zabývá svozem a likvidací odpadu.