V plánu je mimo jiné odtěžit dva tisíce metrů krychlových sedimentu. „Dále necháme odstranit náletové dřeviny z koryta a opravit nábřežní zdi, které jsou silně poškozené. Celá akce vyjde na jeden milion osm set tisíc korun," informovala mluvčí státního podniku Gabriela Tomíčková.

Kromě toho, že potok je silně zanesený sedimenty, které omezují jeho průtočnost, dochází na některých místech i k sesuvům břehů. Po ukončení prací bude mít koryto původní příčný profil, to znamená tvar jednoduchého lichoběžníku.

Vedení obce záměr vítá. „Potok protéká obytnou zástavbou a jeho koryto je tam špatně vyspárované, proto se zanáší. V minulosti se už párkrát stalo, že se tok při velkých srážkách zvedl, a začala se tak zanášet kanalizace," vzpomněl starosta Kojátek Lubomír Pukl.

Do konce roku má Povodí v plánu začít čistit ještě jeden potok v okrese, a to Nížkovický. Bude se to týkat čtyřsetmetrového úseku a práce budou stát čtyři sta tisíc.