Strach z přívalových dešťů. To zažívají někteří obyvatelé Bučovic. Voda, kterou totiž nepojme kanalizace, jim totiž vtéká do domů a narušuje tak základy.

O tom ví svoje například Jiří Chalupa, který má rodinný dům v Zámecké ulici. „Sklep mi zaplavuje voda z dvorního traktu, kde kanalizace není schopná odvádět dešťovou vodu. Ke všemu mám chodník utopený pod silnicí a voda, kterou kanál neodebere, tam zůstává a vsakuje mi do základů domu,“ postěžoval si Chalupa, který má prý podmáčené celé stavení.

Podobné potíže trápí také Radomila Horáka. „Od té doby, kdy město vybudovalo novou čističku, neodtéká při přívalových deštích voda do kanálů. Hromadí se a teče nám do sklepů a podmáčí základy domů. Tím se zbytečně znehodnocuje náš majetek,“ uvedl Horák.

Chalupa si myslí, že potrubí kanalizace je příliš úzké, aby dokázalo při větších deštích pojmout veškerou vodu. Problémy by se mohly vyřešit, kdyby vlastník kanalizace nechal nainstalovat virový separátor. „Ten by zajistil, že v okamžiku, kdy potrubí nestačí odvádět přívalové deště k čističce, část přebytečné vody by odpustil do řeky Litavy,“ vysvětlil Chalupa.

O problémech ví také vedení bučovické radnice. „Jednáme s Vodovody a kanalizacemi Vyškov. Máme s nimi naplánovanou schůzku. Budeme chtít vědět, co podnik pro lidi v postižené oblasti udělá,“ prohlásil tamní místostarosta František Šujan.

Vyškovští vodaři si už teď lámou hlavy nad tím, jak zlepšit odtok kanalizace v některých částech Bučovic. „Necháváme si u jedné brněnské firmy vypracovat studii, která má zjistit, proč dochází v části města k problémům. To nám pomůže při hledání řešení. A právě virový separátor možná bude jedním z nich,“ prohlásil výrobně technický náměstek podniku Miroslav Kupka.

Podle něj možná dalším ulehčením pro obyvatele bude úprava kanalizace v rámci rekonstrukce mezinárodní silnice, která prochází Bučovicemi.

Nedávno Vyškovský Deník informoval o podobném případu ve stejném městě. Řadu let se vodou ve sklepě potýkají lidé v Polní ulici. Na vině je podle nich také špatná kanalizace a přibližně čtyřicet nových domů, které vyrostly na kopci za tamními kasárnami. Radnice se už zabývá i tímto problémem.