Tamní hasičská společnost a Sbor dobrovolných hasičů z Hostěrádek-Rešova tam pořádají hasičskou slavnost a především první ročník klání O nejlepší hasičský prapor.

V Jihomoravském kraji zatím podobnou soutěž dosud nikdo nepořádal. „Před časem jsme se rozhodli nechat si vyrobit firemní prapor. Kromě oslav hasičství se chceme mezi sebou pochlubit, kdo jaký prapor má. Rádi bychom ze setkání udělali tradici a pokračovali dalšími ročníky,“ prozradil Jan Červinka z pořádající společnosti.

Sláva začne v deset hodin průvodem praporů, hasičů a historické hasičské techniky obcí. V doprovodném programu se divákům představí taneční skupina Glitter Stars ze Slavkova u Brna a chybět nebudou ani ukázky požárního útoku. „Čeká nás i vystoupení mladých hasičů z Hostěrádek-Rešova, hasiči z Uhřic vystoupí s hašením pomocí starodávné Tatry z roku 1928, která je plně funkční. Vše bude samozřejmě v dobových uniformách. Těch lákadel je skutečně hodně,“ zval Červinka.

Burčák naopak v sobotu poteče v Bučovicích, kde pořádají další ročník tradičních burčákových slavností. „Prodej hroznů a několika druhů burčáků začne na náměstí už v sedm hodin ráno. Odpolední program začne na zámku zarážením hory, což je starý zvyk, kterým se dává najevo, že začalo vinobraní. V kulturním programu vystoupí folklorní cimbálová muzika Marýnka z Vracova s mužským národopisným sborem. Jsme rádi, že k nám po dlouhé době opět zavítají. Večer pak zahraje skupina Panorama z Vyškova,“ řekl předseda Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Aleš Navrátil.

Tradic se budou držet také ve Slavkově u Brna, kde se v sobotu koná v zámeckém parku Václavský jarmark. „Je jednou z prvních akcí, která se začala na zámku pořádat. A nejstarší, kterou pořádáme pravidelně dodnes. Prodejci nabízí řadu tradičních řemeslných výrobků,“ podotkl ředitel zámku Aleš Šilhánek.

Mužáci v kroji

Jarmark doplní třetí ročník burčákových slavnostní a vystoupení folklorních muzikantů. „Pozvali jsme Cimbálovou muziku Sylván z Brna a mužský pěvecký folklorní soubor Mužáci z Březí u Mikulova, kteří u nás už byli loni. Cimbálovka bude stát na jenom místě, ale Mužáci chodí v kroji mezi lidmi, kde bez doprovodu zpívají lidové písně,“ uvedl Šilhánek.

Jako doplňkový program připravili na slavkovském zámku několik speciálních prohlídek. Návštěvníci si můžou třeba prohlédnout muzejní depozitáře. Od průvodců se dozví zajímavé informace nejen o jednotlivých předmětech v depozitáři, ale třeba i o majitelích slavkovského zámku. Zdatnější zájemci můžou vystoupat až na půdu pod zámecké krovy.

Večer pak ozvláštní prohlídky při svíčkách. „Připravili jsme kostýmované prohlídky zámeckého podzemí se svíčkami. Uskuteční se po hodině a první začíná v šest večer. Poslední jsme naplánovali na devátou hodinu, ale když bude dostatečný zájem, přidáme i další,“ řekl Šilhánek.

V neděli se pak uskuteční tradiční pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku u Němčan. Letošní pouť připomíná sto padesáté výročí od prvního zázračného uzdravení poutníka. Poutní bohoslužby slouží monsignor Karel Janoušek.