„Konečně jsme začali pracovat na propojení lokality bučovických rybníčků a vícemilického biocentra. V první fázi zde vznikne polní cesta, která se bude linout kolem řeky Litavy, v té druhé pak zpevněný povrch pro pěší a cyklisty,“ informoval v bučovickém zpravodaji starosta města Jiří Horák. Kdy ale bude hotovo, se zatím neví.