Projednávané pozemky patří firmě Ferobet, kterou vlastní rousínovský radní Petr Pupp. „Jako zastupitele mě mrzí, že na minulém zasedání neprošla první varianta, která byla pro město podstatně lacinější. Protože část zastupitelstva tehdy nerespektovala smlouvu o smlouvě budoucí na odkup pozemku, došel jsem k závěru, že v dalším jednání je třeba, abych se v tomto případě choval jako řadový obyvatel," zopakoval Pupp, který se hlasování zdržel.

Původní záměr, na který vznikla smlouva o smlouvě budoucí, zněl, že město odkoupí od Puppa pozemek o výměře šedesáti metrů čtverečních za pět set korun za metr. Opozice, za kterou tehdy mluvil zastupitel Jiří Lukášek, ale měla za to, že by cena měla být poloviční. Pro návrh se nakonec nezvedl dostatečný počet rukou.

Byl znovu proti

Schválená druhá varianta zní tak, že město odkoupí od Puppa hned několik pozemků o celkové výměře 707 metrů čtverečních za dvě stě padesát korun za metr čtvereční, to znamená za necelých 177 tisíc korun. Naproti tomu radní prodá městu 322 metrů čtverečních pozemků za částku asi osmdesát tisíc korun.

Ačkoli s tímhle postupem souhlasila převážná většina zastupitelů, Lukášek mezi nimi znovu nebyl. „K tomu, abychom čerpali dotaci, potřebujeme jen oněch prvně projednávaných šedesát metrů čtverečních. Teď jsme kvůli hrozbě ztráty tří milionů korun z dotací trochu nucení k tomu, abychom koupili pozemků víc, než je třeba. Přitom jsem původně trval jen na tom, aby cena projednávané plochy činila standardních dvě stě padesát korun," podotkl Lukášek.

Dodal, že zmíněná smlouva o smlouvě budoucí, v níž se jednalo o částku pěti set korun, v roce 2013 propadla. Starosta František Havíř ale má za to, že za vzniklou situaci nese odpovědnost výhradně zastupitelstvo. „To my sami jako zastupitelstvo jsme se zatlačili ke zdi. A někdejší smlouvou si obě strany především projevily vstřícnost," prohlásil starosta.

Pupp připomněl, že schválený záměr představuje celý balíček pozemků, který nabízí městu za standardní cenu. „Tahle varianta nicméně není výhodná ani pro mě jako pro obyvatele. Pozemky, které městu prodám za dvě stě padesát, jsem sám kupoval za pět set korun za metr čtvereční," upozornil radní.

Ačkoli zastupitelstvo dospělo k poměrně jednoznačné shodě, vzniklé zdržení znamená stále ještě určité riziko v otázce ztráty tří milionů korun z dotací. Starosta Havíř ale počítá s tím, že se tak nestane. „Našim úředníkům se podařilo na Regionálním operačním programu vyargumentovat vzniklou situaci a oddálit tak termín konečného vyúčtování dotace. Jsem tedy přesvědčený, že máme dost času na to, nechat zapsat pozemky do katastru a prokázat, že jsou naše a všechno je v pořádku. Problém může nastat jen v případě nějakých zdržení na katastrálním úřadě," objasnil Havíř.

Dodal nicméně, že štěstím pro město je, že dotaci na stezku mezi městskými částmi Čechyní a Slavíkovicemi čerpají dotace právě z Regionálního operačního programu. „Kdybychom byli vázaní na Státní fond dopravní infrastruktury, tak už jsme bez dotace," upozornil starosta.